Head

Z HISTORIE MUZEJNÍ ÚZKOROZCHODNÉ DRÁHY KATEŘINA:

Roky 2011 a 2012

Historie dráhy Kateřina začíná 15. října 2011, kdy byla otevřena výstava o úzkorozchodných drahách v okolí Skalné. Její úspěch umožnil zkušební jízdy pro veřejnost na trase Rampa – Kateřina. Sokolovské muzeum ze své expozice v Krásně zapůjčilo dva osobní důlní vozy DM12 a v sobotu 14. dubna 2012 se uskutečnil první jízdní den. Jezdilo se ještě v neděli a pak i další víkend. Úspěch byl obrovský, malé vláčky byly trvale vyprodány.
Ukázalo se, že o plánovanou dráhu je zájem a tak členové CS IMC začali hledat vlastní vozy. Podařilo se je získat až na Slovensku, z dolu Nováky. Po opravě v dílnách LB Minerals ve Vonšově byl 19. srpna 2012 zahájen pravidelný provoz o vybraných víkendech. To se již jezdilo ze stanice Soos. Za osm jízdních dnů, kdy se používaly jen dva osobní vozy se drážkou svezlo asi 1200 návštěvníků.

Rok 2013

Druhá sezóna začala 20. dubna a skončila 19. září 2013. Do vozového parku přibyl další opravený vagon DM12 a tak bylo možno uspokojit většinu zájemců. Za 12 jízdních dnů se drahou svezlo 2102 návštěvníků. Mimo tyto jízdy se uskutečnilo i několik mimořádných jízd.

Rok 2014

Koncem roku 2013 vznikla obecně prospěšná společnost Úzorozchodná dráha Kateřina, která velmi úzce spolupracuje jak se zakladateli, železničními spolky IMC Plzeň a M131.1, tak především s vlastníkem infrastruktury a velkým podporovatelem dráhy společností LB Minerals, s.r.o. Jejím vytvořením vznikl právní rámec pro veškerou plánovanou činnost.
Třetí sezóna mezi 19. dubnem a 4. říjnem 2014 přinesla již 23 jízd a 2414 cestujících. Přibyl další, již čtvrtý, vagon. Limitním činitelem pro jízdy se stal nedostatek zájemců o tuto dobrovolnou, neplacenou, práci. Mimo jízdy pro veřejnost se uskutečnilo několik desítek brigád na údržbu tratě, lokomotiv a vozů a také na vybudování sociální základny dráhy v bývalé laboratoři. Nezapomnělo se ani na budování expozice muzea v hale na Soosu, kde přibývají exponáty.

Atraktivní prostředí malé drážky a blízkost vyhlášené přírodní rezervace SOOS je trvalým základem prosperity a budoucnosti Dráhy Kateřina, která se za tři roky stala vítanou součástí celého areálu Soos.

.